Dogadać się z Japończykiem

Japonia jest niewątpliwie fascynującym miejscem ze względu na swoją egzotykę, jednak są momenty, kiedy sama odmienność społeczeństwa i japońskiej kultury potrafi rozczarować. Wielu Europejczyków, szczególnie fascynatów, myśli o Japonii jako o cudownym miejscu, pełnym fascynujących zakątków i niepowtarzalnych ludzi. W rzeczywistości okazuje się jednak, że różnice między samymi kulturami są na tyle rozbieżne, że potrafią zaskoczyć również w negatywny sposób. Należy pamiętać, że społeczeństwo japońskie należy do kultury kolektywistycznej, w której ludzie postrzegają się jako jeden funkcjonujący organizm. Nie jest to może deklarowane w dosłowny sposób przez każdego mieszkańca Japonii, ale w rzeczywistości ta głęboko zakorzeniona świadomość powoduje pewien ostracyzm w stosunku do obcokrajowców. Szczególnie odczuwają to obcokrajowcy mieszkający przez jakiś czas w Japonii, którzy zawsze, mimo swojej znajomości języka japońskiego i kultury, pozostają ganjinami, czyli obcymi. W dość zabawny sposób objawia się to szczególnie w nastawieniu Japończyków do obcokrajowca płynnie posługującego się językiem japońskim. Z jednej strony będą to popierać, bo przecież skoro jesteś w Japonii to musisz znać język, z drugiej natomiast Japończycy często dają odczuć, że sama znajomość japońskiego języka jeszcze o niczym nie świadczy. Fakt, że włada nim obcokrajowiec, jest zarówno powodem uznania, ponieważ udało mu się opanować tak trudny i wymagający język jak japoński, ale również i pobłażliwego traktowania, bo znajomość japońskiego wcale nie stawia obcokrajowca bliżej społeczeństwa, a tym bardziej nie przyczyni się do poznania Japończyków. Ganjinowie często słyszą, że nie powinni nawet próbować zrozumieć Japończyków, bo są obcokrajowcami, przez co z góry są skazani na klęskę. Japończycy są dość hermetycznym społeczeństwem, choć chcą uchodzić za otwartych na kultury zachodnie. Mimo że chętnie przejmują niektóre święta czy wręcz naśladują amerykanów, społeczeństwo japońskie lubi na każdym kroku podkreślać swoją indywidualność i unikatowość. Czy to ze względu na kulturę czy sam język, dla obcokrajowców bywa to dość zaskakujące. Aby w pełni cieszyć się Japonią, trzeba to po prostu zaakceptować.

Comments are closed.