Japońskie alfabety

W Japonii współcześnie używa się trzech systemów alfabetycznych, które są typowo japońskie oraz dodatkowo alfabetu łacińskiego. Dla obcokrajowców może to być bardzo zaskakujące, ale rzeczywiście w języku, którym posługują się na co dzień Japończycy, korzysta się właściwie z każdego z tych rodzajów zapisu.
Typowymi japońskimi alfabetami są kanji, katakana oraz hiragana. Kanji jest alfabetem zapożyczonym z pisowni chińskiej oraz zmodyfikowanym na potrzeby języka japońskiego. Specyficzne dla Japonii było to, że japoński jako język funkcjonował znacznie wcześniej niż pismo. Japonia, będąc krajem wyspiarskim, raczej nie utrzymywała kontaktu z sąsiadami. Dopiero w ramach rozwinięcia się handlu z Chinami, Japończycy powoli zaczynali adaptować pewne elementy dorobku kultury chińskiej, w tym pismo, którego Japończycy sami nie wypracowali. Ponieważ język chiński i japoński zdecydowanie różniły się w brzmieniu, samo kanji jako alfabet ma podobny zapis, jednak już jego sposób odczytania jest zupełnie inny.
Kana, na którą składają się właściwie dwa rodzaje zapisu: katakana i hiragana, są japońskimi alfabetami sylabicznymi. W każdym z tych alfabetów występuje po 46 znaków odpowiadającym konkretnym sylabom. Hiragana, jako prostsza z kan, powstała w wyniku uproszczenia znaków chińskiego alfabetu. Umożliwiała już zapis znaków bez odrywania dłoni. Początkowo była używana wyłącznie przez kobiety. Obecnie stosowana w języku japońskim do zapisu końcówek gramatycznych, partykuł oraz wyrazów, które nie posiadają zapisu w kanji jak również do zapisu fonetycznego danego słowa, co jest przydatne, gdy nie pamiętamy konkretnego znaku. Katakana natomiast była początkowo alfabetem mężczyzn. Powstała w wyniku odcinania fragmentów znaków alfabetu chińskiego.
Kanji jest japońskim alfabetem ideograficznym, w którym każdemu znakowi odpowiada konkretne słowo lub jego kilka znaczeń. Szacuje się, że w kanji wystękuje około 60 000 rożnych znaków, jednak do porozumiewania się na co dzień wystarcza opanowanie 2 000. wykształcony Japończyk zna około 3 500 do 4 500 znaków.
Dla obcokrajowców ten sposób zapisu w języku japońskim może się wydawać mało intuicyjny i dość niepraktyczny, ale przeciętnemu Japończykowi nie sprawia to większego problemu.

Comments are closed.