Mentalność Japończyków

Podejście Japończyków do życia i estetyki jest bardzo specyficzne. Szczególnie z perspektywy przedstawicieli kultur zachodnich. Japońska mentalność można scharakteryzować używając pojęcia wabi- sabi, które oddaje wszystko to, co rzeczywiście kojarzymy z tradycyjna kulturą japońską. Wabi-sabi to pewien sposób pojmowania i przedstawiania otaczającego Japończyka świata, charakteryzujący się ascetycznym, prostym spojrzeniem. Japońska estetyka zdecydowanie rożni się od europejskiego malarstwa czy literatury. Japończycy, zgodnie z wabi- sabi, doceniają piękno rzeczy niedoskonałych, nietrwałych i niekompletnych. Korzeni tej zasady możemy się doszukiwać w filozofii zen oraz buddyzmie, które w znaczący sposób wpływały na kształtowanie się japońskiej mentalności. Uważa się, że pierwszymi osobami praktykującymi wabi- sabi byli właśnie kapłani, mistrzowie i zakonnicy, który praktykowali zen. Buddyzm, wywodzący się pierwotnie z Indii, za pośrednictwem Chin trafił do Japonii około dwunastego wieku, gdzie w przeciągu następnych wieków funkcjonował jako religia, uzupełniona o pierwotny dla Japonii system wierzeń shinto. To, co zostało zaczerpnięte do wabi-sabi to założenia, że wszystko jest nietrwałe, a rzeczy nas otaczające niekompletne i niedoskonałe. Należy to zaakceptować i cieszyć się nawet najprostszymi rzeczami, bo właśnie w ich niekompletności i niedoskonałości tkwi piękno. Wabi-sabi jest sposobem patrzenia na materialną, otaczającą nas rzeczywistość. Jest akceptacją natury i docenianiem jej piękna. To, co jest nieregularne, skromne i proste, przedstawia najwyższą wartość, więc ludzie powinni korzystając z tych wskazówek, wieść swoje życie, dążąc do takiego ideału zakładającego niedoskonałość. Ślady wabi-sabi możemy znaleźć w dosłownie każdym elemencie życia japońskiego. Zauważalna dominująca prostota i skromność są obecne zarówno w wyglądzie japońskich domów, tradycyjnej kuchni czy skromności japońskiego społeczeństwie w kontaktach z innymi. To zasada, która organizuje tradycyjny wizerunek Japonii, który tak bardzo nas fascynuje.

Comments are closed.