Obcokrajowiec w Japonii

Dla wielu osób odwiedzających Japonię jednym z większych problemów będzie stanowiła bariera językowa. W dzisiejszych czasach wydaje się, że znajomość języków europejskich, w tym angielskiego w tak rozwiniętym społeczeństwie jak japońskie nie powinna stanowić problemu, ale niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Obcokrajowcy mają tam ciężko.
Przede wszystkim należy się pogodzić z faktem, że znajomość angielskiego w Japonii i możliwość dogadania się w tym języku kończy się najczęściej na lotnisku. Na znajomość angielskiego wśród Japończyków możemy jeszcze optymistycznie liczyć w hotelach i to wyłącznie w turystycznych miejscach. Dogadanie się w sklepie, taksówce czy zwyczajnie na ulicy będzie wymagała już elementarnej znajomości języka japońskiego. Więcej uda nam się zdziałać dogadując się łamana japońszczyzną i zdaniami czytanymi z rozmówek japońskich niż w miarę komunikatywnym angielskim, co jest spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim Japończycy są z zasady raczej niewyedukowani w zakresie języków europejskich. Ze znajomością angielskiego nie jest dramatycznie wśród młodszej części społeczeństwa, jednak z powodu pewnych uwarunkowań kulturowych wyciągnięcie od Japończyka kilku zwrotów w łamanej angielszczyźnie jest wyzwaniem. Niestety panuje przekonanie, że obcokrajowiec wybierający się do Japonii musi znać język i to leży w jego interesie. Poza tym Japończycy mają raczej problemy z opanowaniem wymowy na przykład języka angielskiego, przez co nawet Japończyk, który płynnie posługuje się angielskim, będzie miał opory, by porozmawiać w tym języku z obcokrajowcem, co wynika również z generalnego nastawienia społeczeństwa japońskiego do ludzi zza granicy, którzy są postrzegani jako obcy.
Na szczęście w biletomatach i środkach komunikacji występuje podwójne nazewnictwo i spotyka się oznaczenia zarówno w języku japońskim jak i angielskim. Jest to spotykane w turystycznych rejonach, więc trzeba się liczyć z tym, że im dalej od centrum turystycznego życia, tym może być trudniej. Szczególnie dla europejczyków, dla których małym szokiem bywa brak nazw ulic. Niestety bariera językowa i odmienność kultury japońskiej to jedne z uroków wyjazdów do Japonii.

Comments are closed.