Trzy style kuchni japońskiej

Od najdawniejszych lat podstawą, a zarazem myślą przewodnią, zarówno dla kultury jak i kuchni japońskiej były dwa słowa- skromność i prostota. Wabi i sabi. Te dwa słowa, a zarazem dwie zasady, właściwie charakteryzują i organizują każdy aspekt tradycyjnego życia japońskiego. Ich odzwierciedlenia możemy z powodzeniem doszukiwać się również w kuchni, tak charakterystycznej dla Japończyków.
Kuchnia japońska, tak jak i inne kuchnie narodowościowe, jest swoistym zapisem historii tego kraju, szczególnie tej dotyczącej mniej znaczącej, biedniejszej części społeczeństwa. W okresie epoki Edo, kiedy Japonią niepodzielnie rządzili szoguni z rodu Tokugawa, w kuchni japońskiej, podobnie jak w samej kulturze oraz religii, istniały obok siebie dwa nurty. Były to nihon ryori, czyli tradycyjne dania japońskie, oraz shippoku ryori, odpowiednik kuchni chińskiej, która wraz z elementami kultury i religii zakorzeniła się na stałe na terenie Japonii. Jeszcze na początku siedemnastego wieku Japonia sporadycznie utrzymywała kontakty handlowe z Portugalczykami oraz Holendrami. Jednak w 1639 szoguni z rodu Tokugawa podjęli decyzję o całkowitej izolacji kraju i zamknęli Japonię zarówno dla obcokrajowców jak i zagranicznych towarów. Kontakty handlowe prowadzono jedynie poprzez wydzielone i ściśle kontrolowane przez rząd japoński faktorie.
W tej izolacji Japonia trwała do 1853 roku, kiedy rząd USA, szukając nowych rynków zbytu i nowych portów oraz baz handlowych w tej części świata, wysłał do Japonii wojskową ekspedycję. Pod wpływem kolejnych gróźb konfliktu zbrojnego, Japończycy ostatecznie ustąpili i zrezygnowali z polityki izolacyjnej kraju. Wkrótce, w ślad za USA, układy handlowe popisano z Rosją, Holandią, Francją i Wielką Brytanią.
Jedną z ważniejszych dat, które należy tu wymienić, jest rok 1868, kiedy to Japonia rzeczywiście otworzyła się na świat. To moment, kiedy w japońskiej kuchni pojawił się trzeci styl- yoshaku, czyli kuchnia europejska. Japończycy potrafili zachować harmonię między tym, co tradycyjne, a tym, co nowe. Kuchnia japońska jest dziś ceniona zarówno ze względu na jej estetykę i egzotykę, ale również na jej walory odżywcze.

Comments are closed.